Referencer

  • handlesVejrøgade 15/Skt. Kjeldsgade 2-12/Jagtvej 185
   Tegnet af arkitekt Poul Henningsen (PH-lampens fader) i 1925
   Andelsboligforening, 8 opgange. Bevaringsværdig i SAVE klasse 3.
   Udskiftning af tagbeklædning til blådæmpede gammeldags vintagsten med fast undertag.
   Udskiftning af gårdvinduer til koblede vinduer med gammeldags tynde kitfalssprosser, kittet med linoliekit, malet med linoliemaling, 1 lag glas udvendigt, termoruder indvendigt.
   Udkradsning af mørtelfuger gårdfacader og ilægning af gammeldags hydrauliske kalkmørtelfuger.
   Armering af sætningsrevner.
   Etablering af taglejlighed 
  • Lejerbo afd. 60 Maglekær 1-59 og 20-52. 47 opgange, facaderenovering og malerbehandling. Malerbehandling vinduer. Nye kælderdøre.
  • Hvidovrevej 128 A-U Andelsboligforening. 17 opgange. Udskiftning af 554 vinduer. Facaderenovering. Udvendig isolering af gavle.
  • Tåsingegade 58-66/Skt. Kjelds Plads 2/Nygårdsvej 59-65. Byfornyelse. Andelsboligforening. 10 Opgange. Bevaringsværdig. Udskiftning af 761 vinduer til koblede vinduer med kitfalssprosser, renovering af tag, facader (udkradsning af samtlige mørtelfuger + udfugning med gammeldags hydraulisk kalkmørtel), nye indgangspartier, udskiftning af døre til hoved- og bitrapper, isolering af bjælkelag.
  • Ryesgade 100/Kroghsgade 5. Ejerforening. Facade og tagrenovering med renovering af vinduer og udskiftning af vinduer.
  • Nordre Frihavnsgade 6-8. Andelsboligforening. Udskiftning af tag- og kvistbeklædninger, udskiftning af vinduer og døre.
  • Hyldegårdsvej 37/Hyldegårds Tværvej 2-10A.Andelsboligforening. Brandsikring.
  • A/B Peblinge Dossering 26A-B. Facaderenovering + projekt for renovering af 15 badeværelser
  • A/B Nørresøgade 31A_B/Keld Langesgade 9.Facaderenovering.
  • A/B Ægirsgade 30-32. Renovering af facader. Udskiftning af vinduer.
  • A/B HCØrstedsvej 38/Danasvej 42. Renovering af facader. Udskiftning af betontrappe mv.
  • Nansensgade 53-55. Andelsboligforening. Renovering af facader.
  • Sommerhus Tuse Næs. Privatejet. Nyopførelse 110m² i Douglas-træ.
  • Nansensgade 68-78B. Andelsboligforening. Renovering af facader. Udskiftning af vinduer. Udskiftning af tagbeklædning (naturskifer + zinktage med stående false)mv. Diverse løbende arbejder i lejligheder mv.
  • Carstensgade 25. Privatejet. Tagudskiftning. Renovering facader. Ombygning lejligheder. Nyt bad og køkken.
  • AN. Hansens Allé 24. Privatejet. Renovering af tag og facader.
  • Reverdilsgade 6-8, København V. Andelsboligforening. Byfornyelse efter byfornyelseslovens kap. II. Totalrenovering. Nyt tag. Facaderenovering. Nye badeværelesr. Nye køkkener. Centralvarme. Tekniske installationer. Renovering fundamenter m.v.
  • Viktoriagade 9, København V. Andelsboligforening. Byfornyelse efter byfornyelseslovens kap. II. Totalrenovering. Nyt tag. Facaderenovering. Nye badeværelser. Nye køkkener. Centralvarme. Tekniske installationer. Renovering trapper og fundamenter + øvrige renoveringsarbejder.
  • Oehlenschlægersgade 80-82, København V.Andelsboligforening. Byfornyelse efter byfornyelses-lovens kap. III. Nyt tag. Facaderenovering. Franske altaner. Nye badeværelser. Nye køkkener. Centralvarme. Tekniske installationer. Renovering trapper og fundamenter + øvrige renoveringsarbejder.
  • Vedbækgade 9-11/Søllerødgade 52, etape IV, København N.Andelsboligforening. Renovering tag og kviste. Maling vinduer.
  • Vedbækgade 9-11/Søllerødgade 52, etape III, København N.Andelsboligforening. Byfornyelse efter byf.lov. kap. III. Renovering facader. Nye vinduer.
  • Vedbækgade 9-11/Søllerødgade 52, etape II, København N.Andelsboligforening. Byfornyelse efter byf.lov. kap. III. Renovering toiletter. Centralvarme. Fællesbad. Tekniske installationer.
  • Vedbækgade 9-11/Søllerødgade 52, etape I, København N.Andelsboligforening. Byfornyelse efter byf.lov. kap. III. Renovering kældre, fundamenter m.v.
  • Gyldenløvesgade 16/Nansensgade 4-6, København K.Andelsboligforening. Byfornyelse efter saneringslovgivningen. Totalrenovering. Nye tage. Nye badeværelser. Nye køkkener. Renovering facader. Renovering trapper og fundamenter. Tekniske installationer. Nye lydvinduer, centralvarme m.v.
  • Lollandsvej 34, Frederiksberg. Andelsboligforening. Byfornyelse efter byf.lov. kap. II. Totalrenovering. Centralvarme. Nye badeværelser. Nye køkkener. Renovering facader. Renovering trapper og fundamenter. Tekniske installationer. Nye vinduer m.v.
  • Ryesgade 1/Skt. Hansgade 10, København N.Andelsboligforening. Byfornyelse efter byf.lov. kap. III. Totalrenovering. Nye tage. Nye badeværelser. Nye køkkener. Renovering facader. Renovering trapper og fundamenter. Tekniske installationer. Nye vinduer. Centralvarme m.v.
  • Gyldenløvesgade 6-8, København K. Andelsboligforening. Byfornyelse efter saneringslovgivningen. Totalrenovering. Nye tage. Nye badeværelser. Nye køkkener. Renovering facader. Renovering trapper og fundamenter. Tekniske installationer. Nye lydvinduer m.v. Genbrug af regnvand. (ejendommen præmieret af Københavns Kommune)
  • Oehlenschlægersgade 27, København V. Andelsboligforening. Andelsboligforening. Byfornyelse efter saneringslovgivningen. Totalrenovering. Nyt tag. Nye badeværelser. Nye køkkener. Renovering facader. Renovering trapper og fundamenter. Tekniske installationer. Centralvarme. Nye vinduer m.v.
  • Nørre Farimagsgade 17/Schacksgade 1, København K.Andelsboligforening. Byfornyelse efter saneringslovgivningen. Facade- og tagrenovering. Nye vinduer.
  • Oehlenschlægersgade 25, København V. Andelsboligforening. Byfornyelse efter saneringslov-givningen. Totalrenovering. Nye tage. Nye badeværelser. Nye køkkener. Renovering facader. Tekniske installationer. Centralvarme. Renovering trapper og fundamenter. Nye vinduer m.v.
  • Viborggade 16-18, København Ø. Andelsboligforening. Byfornyelse efter byf.lov. kap. III. Tag- og facaderenovering. Fællesbad, nye vinduer. Centralvarme. Tekniske installationer.
  • Tingvej 14-14B, København S. Andelsboligforening. Byfornyelse efter byf.lov. kap. III. Tag- og facaderenovering. Nye vinduer. Centralvarme.
  • Westend 16, København V. Andelsboligforening. Byfornyelse efter saneringslovgivningen. Tag- og facaderenovering. Nye badeværelser. Nye vinduer. Centralvarme. Tekniske installationer.
  • Egegade 10-12, København N. Ejerforening. Byfornyelse efter saneringslovgivningen. Tag- og facaderenovering. Nye badeværelser. Nye køkkener. Nye vinduer. Centralvarme. Tekniske installationer. Renovering trapper mv.
  • Guldbergsgade 5, København N. Ejerforening. Byfornyelse efter saneringslovgivningen. Tag- og facaderenovering. Nye vinduer. Centralvarme.
  • Vermlandsgade 81-83/Holmbladsgade 79-81, København S.Ejerforening. Byfornyelse – kvarterløft. Nyt tag. Facaderenovering.
  • Sdr. Boulevard 70-72, København V. Andelsboligforening. Aftalt byfornyelse. Facaderenovering. Bad.
  • Heinesgade 5-7. Andelsboligforening. Tagudskiftning. Etablering af fællesbad.
  • Værnedamsvej 3 A. Andelsboligforening. Tagudskiftning. Vinduesudskiftning. Facaderenove-ring.
  • Ørnen, H.C. Ørstedsvej 51/Rosenørns Alle 42-44.Andelsboligforening. Vinduesudskiftning. Facaderenovering.
  • Lyngby Hovedgade 9A-C. Andelsboligforening. Facaderenovering, udskiftning af vinduer.
  • Nygårdsvej 28/Fanøgade 29-31. Andelsboligforening. Tag- og facaderenovering.
  • Søbakkevej 11. Privatejet. Renovering bevaringsværdigt enfamiliehus.
  • Meinungsgade 10-16, København N. Ejerforening. Nyt tag. Facaderenovering.
  • Toftebæksvej 47-49, Lyngby. Andelsboligforening. Renovering, facader og tag.
  • Rosenørns Alle 38/H.C. Ørstedsvej 50, Frederiksberg.Ejerforening. Renovering facader og tag.
  • Nordborggade 3, København Ø. Ejerforening. Nye vinduer. Tagrenovering.
  • Odins Tværgade 3-5, P.D. Løvs Allé, København N.Ejerforening. Nye vinduer.

 

Øvrige forhold. Tegnestuen har af det daværende Boligministerium været udpeget som vådrumsekspert, hvor Thorkil Brodersen bla. har siddet i følgegruppe for udarbejdelse af SBI-anvisning 169, den nugældende By og Byg anvisning 200. Thorkil Brodersen har været med til at udvikle vinduer for flere vinduesfabrikker herunder fredningsvindue (GVO-vinduet) for Velux-koncernen. Thorkil Brodersen bistår pt. Byg-Erfa i revidering af eks. Byg-Erfa blade og udarbejdelse af nye erfaringsblade. Tegnestuen er blevet præmieret af Københavns Kommune for bedste bygningsrenovering.